Bibliotekernes udviklernetværksmøde

Dette er noter til præsentation jeg holdt Jeg holder oplægget ud fra min erfaring i at bygge apps oven på platformen, - og ikke i min rolle som i at have været med til at lave platformen.

Outline:

Det, der gør Den Åbne Platform rigtigt interessant i mine øjne, er at den gør det let at bygge apps/applikationer der taler sammen med bibliotekssystemerne.

Jeg bruger foreløbigt Den Åbne Platform til to forskellige projekter: https://rdf.solsort.com og https://mobibl.solsort.com/. Derudover har jeg også andre idéer i støbeskeen (eksempelvis semi-automatisk forsidegenerering).

rdf.solsort.com

rdf.solsort.com er mit eget lille linked-data projekt. Det startede på Hack4DK 2016, og har det formål at eksponere åbne kulturdata, som fornuftigt linked data, - hvorved at de bliver mere tilgængelige for søgemaskiner og andre former for vidensnetværk.

Samtlige materialer har en unik url, i.e. http://rdf.solsort.com/object/ting:870970-basis:27326730, som afhængigt af klienten returnerer enten HTML med semantisk opmarkering(RDFa) eller JSON-LD (på længere sigt er planen også at understøtte Turtle(ttl) og rdf-xml, samt at forbedre præsentationen yderligere).

Den bruger både Den Åbne Platform til at finde de bibliografiske data ved opslag af værk, og også som en backend for den fødererede søgning. Da data fra Den Åbne Platform stortset allerede er JSON-LD - inklusiv jsonld-schema-beskrivelsesfil linket til fra dokumnetationen - har det været nemt til at implementere.

(Som en sidebemærkning indeholder dette projekt også den første web-eksponering af Nationalmuseets data)

MoBibl

MoBibl er en prototype på en mobil/html5 biblioteksapp. Jeg bruger den selv, som min primære indgang til at søge/bestille/forny materialer på biblioteket, - og håbet er, at andre også vil kunne få glæde af den på længere sigt.

Der er også et par andre udviklere der har været inde og kode på projektet, - og alle er velkomne til at deltage.

Den nuværende prototype kan ses online på https://mobibl.solsort.com/ og udviklingen foregår på https://github.com/solsort/mobibl/.

Den Åbne platform

De vigtigste fordele ved den åbne platform i mine øjne:

Den generelle struktur for APIet er at hvert navngivent endpoint modtage et JSON-objekt med parametre, og derefter returnerer et svar. Forespørgsler kan både sendes som HTTP-POST-requests(gode for almindelige applikationer), som HTTP-GET-requests(gode til at eksperimentere med, og som eksempler der kan deles, og bare kan pastes ind i adressefeltet i en browser), og over websockets(gode for webapplikationer, så der ikke kommer performance-problemer på grund af browserens indbyggede maksimum af parallelle requests til et givent domæne).

Den Åbne Platform bygger primært oven på DBCs services, og har derfor kun data der er tilgængelige fra disse. Derfor er der eksempelvis ikke beholdningsinformation på branch-niveau, eller materiale-pid’er for lånerstatus/bestillinger etc.

Overblik over endpoints:

Hvis man bygger noget på platformen, skal man have et client_id / client_secret fra DBC. Disse bruges til at generere et token som man så kan bruge til at tilgå platformen.

Demo

En let måde at eksperimentere med den åbne platform er:

  1. Åbn en browser med en eksisterende webapplikation, der bruger den åbne platform (i.e. https://mobibl.solsort.com/)
  2. Åbn browserens konsol (eksempelvis F12 i Firefox/Chromium og klik på “Console”).
  3. dbcOpenPlatform objektet burde være logget ind på platformen, og der kan skrives kode der kalder denne.

dbcOpenPlatform bruger promises, her et par eksempler.

dbcOpenPlatform.search({q:"Aalborg"}).then(result => console.log(result));
dbcOpenPlatform.libraries({}).then(result => console.log(result));
dbcOpenPlatform.search({q:"flunkerne",limit:5,offset:5,fields: ["title","creator","coverUrlFull"]}).then(result => console.log(result));

Ovenstående eksempler køres direkte i konsollen. Bemærk: kræver webbrowser med moderne JavaScript, da jeg bruger lambda-udtryk =>.

Dokumentationen for hvilke funktioner/parametre der er kan ses på https://openplatform.dbc.dk/

Spørgsmål?
Notes and projects, - mainly for own use/reference.

notes
404
2017 05 17 react material design
2017 05 10 passion projects vs income projects
2017 05 10 jekyll site development
2017 04 28 1001 nat
2017 04 24 heavenly menu icon
2017 04 23 master of orion
2017 04 23 geopolitical dodecahedron
2017 04 20 mainstream code
2017 04 20 code infratructure
2017 04 18 easy publish
2017 04 11 generic backend server
2017 04 11 future proof webapps
2017 04 10 simple javascript
2017 04 07 new site note
2017 03 09 building for the future browser
2017 03 02 herkules
2017 02 27 www.solsort.com landing page
2017 02 24 stream of consciousness and book idea
2017 02 08 user interfaces as pure json data
2017 02 08 shell ipfs notes
2017 02 07 contango
2017 01 31 thoughts about distributed cloud
2017 01 25 copenhagen
2017 01 15 my startup
2017 01 15 linux mac keyboard
2017 01 11 deploying with github travis and unpkg
2017 01 09 toastmaster talk
2017 01 03 checklists
2017 01 02 songs
2016 12 30 my calendar early 2017
2016 12 29 metode til daglig motion
2016 12 29 javascript features in modern browsers 2016
2016 12 22 review 2016 direction 2017
2016 12 21 bootstrapped clojurescript
2016 12 15 extending others webservices
2016 12 07 sprint off practical
2016 12 05 blog editor notes
2016 11 20 data calculator
2016 11 19 virtual machine revisited
2016 11 16 virtual machine memory layout for a functional language for embedded systems
2016 11 16 setting up android development react native under linux
2016 11 15 important javascript features
2016 10 30 quarterly review 2016q3
2016 10 21 notes
2016 10 20 bibliotekernes udviklernetvaerksmode
2016 08 11 Fokus
2016 07 25 Læring
2016 07 15 Decentrale apps
2016 07 07 On God
2016 07 07 Why I write
2016 07 06 Productivity tools
2016 07 06 Improvisation
2016 07 03 Iliaden
2016 06 30 Quarterly review 2016q2
2016 06 27 Tools for text editing
2016 06 08 Narrow vs wide
2016 06 07 Habitica backup
2016 06 05 OwnCloud and Docker
2016 06 04 ABCD-treat
2016 06 02 My “projects”
2016 06 01 A life on four pages
2016 05 07 Month of work and son
2016 05 03 Experience with Caddy webserver
2016 04 27 Hours vs solutions
2016 04 25 Dimensions of life
2016 04 21 Trie performance
2016 04 21 Vision for life
2016 04 18 Straight forward
2016 04 17 Mobibl
2016 04 17 Current projects
2016 04 16 Discipline and flow
2016 04 13 Mythology ownership
2016 04 09 Notes about a distributed database design
2016 04 08 Varying intensity
2016 04 06 Server set up: Caddy and Docker
2016 04 05 Probabilistic sorting
2016 04 04 Start nu bare
2016 04 03 Luck, notes, and just do it
2016 04 03 Writing subjects
2016 04 02 Pen-and-paper role playing: A heavily optimised cleric build
2016 04 01 Identitetsniveauer
2016 03 31 1-2-3 priority
2016 03 31 Kvartal
2016 03 30 solsort direction
2016 03 29 Morning routine challenge
2016 03 29 Benefits from writing
2016 03 28 Hierarkisk tid
2016 03 27 Getting back to writing
2016 03 27 Mind of the traveller
2016 03 08 Ninja Gig
2016 03 07 A useful question.
2016 03 06 The power of daily the checklist
2016 01 02 Mobile HTML5 React libraries
2016 01 01 Interesting technologies
2015 12 30 Tilbageblik 2015
2015 12 13 Årets gang, og retning
2015 11 18 Data JSON
2015 11 16 Rethinking BibApp
2015 11 15 Idea for simplifying authentication
2015 11 15 Old front-page with project list
2015 11 15 Variable byte encoding of unsigned integers.
2015 11 15 WordPress theme development
2015 11 14 Let’s encrypt!
2015 11 14 Laptop branding
2015 11 14 Word order in programming and human languages
2015 11 13 Swing dancing in Copenhagen
2015 10 20 MuBackend revisited
2015 10 07 B-trie
2015 10 02 The 3-day sprint
2015 10 02 No screen-time in the evening
2015 09 29 Lemon status 2
2015 09 17 App entry point
2015 09 15 Projekt Lemon
2015 09 11 Checkliste for brunch
2015 09 10 Async loaded figwheel cljs
2015 09 09 Hack4dk warmup
2015 09 08 solsort widget in progress
2015 09 07 Development structure, and Lemon status 1
2015 09 06 Getting back to daily writing.
2015 08 26 MuBackend
2015 08 22 Peer app notes
2015 08 21 Distracted by music
2015 08 20 Flow and focus
2015 08 19 Coding habit
2015 08 18 Responsive base app design
2015 08 17 Mobile UI
2015 08 16 Associations and read-somedays on meta-thinking
2015 08 15 Half-monthly review 2015-15
2015 08 14 Learning
2015 08 13 Thinking about literary formats
2015 08 12 NFMS synopsis
2015 08 11 Writing direction
2015 08 10 Børnebøger til 3-årig
2015 08 09 The power of music
2015 08 08 Æsops fabler
2015 08 07 Stream of consciousness
2015 08 06 Going out
2015 08 05 Git workflow with github and waffle
2015 08 04 20 years of technology
2015 08 03 Growing older
2015 08 02 Keep it simple
2015 08 01 Easy piano blues
2015 07 31 Planned vs improvised
2015 07 30 Game mastering, and making stories
2015 07 29 Exercising
2015 07 28 Programmering på skoleskemaet
2015 07 27 Wishlist, and gifts
2015 07 26 Daily writing experiences
2015 07 25 Awareness of time
2015 07 24 Focus
2015 07 23 Food inventory
2015 07 21 Checklist and food for throwing a party
2015 07 20 Spending time with a 3 year old
2015 07 19 Configuration management tools
2015 07 18 Solsort backend tech
2015 07 17 Why WordPress.
2015 07 16 Tango fusion dance
2015 07 15 Favourite board-like games
2015 07 14 Efficient cooking
2015 07 13 Record yourself
2015 07 12 Remember yourself
2015 07 11 Being a father
2015 07 10 solsort.com technology changes
2015 07 09 Tech videos for cooking and dishwashing
2015 07 08 PouchDB .get internals
2015 07 07 Web data storage
2015 07 06 Falling asleep
2015 07 05 Dress style
2015 07 04 Milestone reviews
2015 07 03 Hierarchical review
2015 07 02 Summer dance
2015 07 01 Critically non-urgent
2015 06 30 GitHub shields and badges
2015 06 29 Chakras
2015 06 28 Email processing
2015 06 27 Consuming in Copenhagen
2015 06 26 Programming Languages
2015 06 25 Death, and the source of self
2015 06 24 Checklist for contracts
2015 06 23 The state of mind of traveling
2015 06 22 Do it now
2015 06 21 Making modules for Clojure/ClojureScript
2015 06 20 天
2015 06 19 Coding tips
2015 06 18 Dancing connection
2015 06 17 On social media
2015 06 16 Half-monthly review 2015-11
2015 06 15 Regular review
2015 06 14 Operational requirements
2015 06 13 Why deliver as open source
2015 06 12 Parkinsons law
2015 06 11 Open Danish bibliographic data, and semantic markup
2015 06 10 Network of gratitude
2015 06 09 Sorting photos with linux shell scripting
2015 06 08 Intuitive vs sensing
2015 06 07 An efficient weekday
2015 06 06 Personal writing
2015 06 05 Strategic vs tactical thinking
2015 06 04 Why ClojureScript?
2015 06 03 Dancing in Copenhagen
2015 06 02 The challenge of daily writing.
2015 05 13 Barefoot tango
2014 07 01 Pricing scale
2012 03 18 Presentation evaluation
2006 07 01 Fototips
2005 07 01 Skrivetips